Vés al contingut
Carrusel de inicio
TEIXIDO S.A.
Moviment de terres a el millor preu
Carrusel de inicio

Transports i Excavacions Teixidó SA

La qualitat que ofereix en els seus projectes TEIXIDO SA es deriva de la maquinària més avançada i de l’alta qualificació dels seus professionals

Els nostres Serveis

Transports

En Transports i Excavacions Teixidó SA comptem amb una completa flota de camions. Ens ocupem també de l’transport d’àrids i residus de la construcció. Cobrim tot tipus de necessitats per satisfer plenament als nostres clients.

Derrivos

En Transports i Excavacions Teixidó SA realitzem tot tipus d’enderrocament d’edificis, naus i fàbriques, entre d’altres. Comptem amb estudis i assessorament tècnic per garantir el millor treball sota estàndards de qualitat i higiene.

Obra civil

Transports i Excavacions Teixidó SA som especialistes en tota classe de treballs i obres d’urbanització tant en obres públiques com en iniciativa privada, polígons, pavimentacions, regs, canals, grans embassaments, conservació de carreteres o execució de treballs per a grans infraestructures ferroviàries, entre altres activitats.

Retirada d'amiants

Som empresa homologada per a la manipulació de materials amb contingut d’amiant, la qual cosa ens permet el desmuntatge de cobertes d’uralita, revestiments de canonades, etc. Disposem d’un gestor de residus perillosos per a la seva total confiança i garanties.

Nombre de Registre RERA 09000003583 (REGISTRE D’EMPRESES AMB RISC D’AMIANT)

Contenidors i àrids

En Transports i Excavacions Teixidó SA disposem de servei de lloguer de contenidors i contenidors amb àrids, posant a la seva disposició contenidors d’11 m3 i 25 m3 de capacitat.

Pel que fa als àrids, el control de el procés de producció i la utilització de moderna maquinària ens permet oferir als nostres clients una qualitat de producte capaç de satisfer les expectatives més exigents.

Algun dubte? Truca'ns 973 26 20 16

Noticias