TEIXIDO S.A.
Moviment de terres a el millor preu
Slider

Transports i Excavacions Teixidó SA

La qualitat que ofereix en els seus projectes TEIXIDO SA es deriva de la maquinària més avançada i de l’alta qualificació dels seus professionals

Els nostres Serveis

Transports

En Transports i Excavacions Teixidó SA comptem amb una completa flota de camions. Ens ocupem també de l’transport d’àrids i residus de la construcció. Cobrim tot tipus de necessitats per satisfer plenament als nostres clients.

Derrivos

En Transports i Excavacions Teixidó SA realitzem tot tipus d’enderrocament d’edificis, naus i fàbriques, entre d’altres. Comptem amb estudis i assessorament tècnic per garantir el millor treball sota estàndards de qualitat i higiene.

Obra civil

Transports i Excavacions Teixidó SA som especialistes en tota classe de treballs i obres d’urbanització tant en obres públiques com en iniciativa privada, polígons, pavimentacions, regs, canals, grans embassaments, conservació de carreteres o execució de treballs per a grans infraestructures ferroviàries, entre altres activitats.

Retirada d'amiants

Som empresa homologada per a la manipulació de materials amb contingut d’amiant, la qual cosa ens permet el desmuntatge de cobertes d’uralita, revestiments de canonades, etc. Disposem d’un gestor de residus perillosos per a la seva total confiança i garanties.

Nombre de Registre RERA 09000003583 (REGISTRE D’EMPRESES AMB RISC D’AMIANT)

Contenidors i àrids

En Transports i Excavacions Teixidó SA disposem de servei de lloguer de contenidors i contenidors amb àrids, posant a la seva disposició contenidors d’11 m3 i 25 m3 de capacitat.

Pel que fa als àrids, el control de el procés de producció i la utilització de moderna maquinària ens permet oferir als nostres clients una qualitat de producte capaç de satisfer les expectatives més exigents.

Algun dubte? Truca'ns 973 26 20 16

Noticias

No post found